Vidikovac Šubićevac

Izrada tj. preuređenje vidikovca Šubićevac. Na slikama se vidi izgled vidikovca prije gradnje i poslije gradnje.